Nyheder
Projekter
Tegnestuen

Jødisk kultur- og menighedscenter i Krystalgade

Formålet med den overordnede helhedsplan er at integrere såvel et helt nyt moderne kulturhus, byrummet og synagogebygningen i en større kulturhistorisk forankret men også fremadrettet helhedsplan, der kombinerer moderne arkitektur, et spændende byrum med restaurering og åbning for offentligheden af bestående arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Med det nye kulturhus og synagogebygningen som omdrejningspunkt dannes med færdiggørelsen af byrummmet baggrund for en bred vifte af kulturelle og sociale tilbud, der ikke blot retter sig mod den jødiske menighed og vil skabe øget interesse, vitalitet og åbenhed omkring det jødiske samfund – men som også for kvarterets beboere, københavnerne og besøgene fra ind- og udland vil kunne indgå som et nyt kapitel i det moderne byliv.

Luftfoto_5066-156_kopi

Luftfoto_5066-109_kopi

A3_view_fra_haven_kopi

Kultur- og menighedscentret søger med sin placering og udformning dels at friholde synagogebygningens gårdfacade og dels at sikre en tæt sammenhæng. De tre øverste etager er derfor vinklet i forhold til synagogebygningen og stueetagens volumener forholder sig til karreens rette vinkler. Mod ankomsten skyder stueetagen sig ud i byrummet med volumener i varierende længde, bredde og højde indeholdende mødesal, cafe og reception.

Synagogebygningens arkitekt G.F. Hetsch har i 1830 sigtet mod en arkitektur med inspiration fra Ægypten. Det ses bl.a. i det øverste stokværk i et rytmisk forløb af søjler udformet som en serie af små tætsiddende pilastre med mellemrum udfyldt af vinduer. Menighedshuset tager afsæt i dette - et af synagogebygningens mest frapperende træk – udtrykt i et moderne formsprog. Stueplanets facader er pudsede flader i rødlige nuancer med reference til synagogebygningens kvaderpuds.

Husets funktioner:  informationsekretariat, bibliotek, arkiver, mødefaciliteter og en restaurant/café - samt en større sal til 200 pers. I alt ca 1450 m2.

Baggrd_A3_CMYK_kopi

Nordlige_grd2

 
logo