Nyheder
Projekter
Tegnestuen

Jellingstenene

Konkurrenceforslag til overdækning af Jellingstenene, udført i samarbejde med Bjørn Nørgaard.

Skr_view_kopi

Konkurrenceforslaget til den nye udstillingsbygning udformes som en fritliggende organisk figur, en hvid kappe - kan man kalde den.

Kappe kommer fra latin:  Kappa -  del af hvælving, hvælv, selvbærende overdækning af et åbent eller lukket rum. Hvælvingens statik svarer til buens, dvs at den er i stand til at optage belastningerne fra selve byggematerialet og de ovenliggende bygningsdele og lede dem ned i de understøttende mure, piller eller søjler.

VEST_visualisering_kopi

Kappe refererer på latin ligeledes til beklædningsgenstanden(hætte), som vi kender som en typisk klædedragt.

Med afsæt i Jellingemonumentets overordnede struktur – der relaterer sig til byen – danner kappen med de to ovenlys, en fliget, facetteret organisk form med kraftig reliefvirkning i facaden, et rumligt overgangs led mellem gravhøje, kirke og runesten. Kappen vedkender sig placeringen, nærheden til kirken og tilstræber en dialog med denne, Jellingestenene, og den fjerne og den nære fortid.

Nord

Bygningen konstrueres som en hvid keramisk kappe til beskyttelse af runestenene, udført i glaserede teglelementer. I kappen genplaceres runestenene i klimastyrede glasmontre i deres oprindelige positioner.

inde

Udstillingsrummet organiseres omkring runestenene i hele bygningens højde. Gennem ovenlys og glasfacade i rumlig forbindelse med kirken. Gennem kappens fligede og facetterede former skabes et forskudt forløb af åbninger, indirekte sidelys og visuelle forbindelser mod landskabet.

I udstillingsrummet skabes således optimale betingelser for naturlig ventilation ligesom den hvide keramiske kappe har gode thermiske egenskaber der skaber stabilitet som udgangspunkt for en energivenlig klimastyring. Det vil være en mulighed at indarbejde fortællinger om Jellingestenenes tilblivelse i udstillingsrummets matglaserede overflader. Dette kan f.eks. udføres som relieffer i selve teglelementerne.

Kappens organiske former med hvidglaseret modulinddelt overflade vil reflektere himmellyset under de fleste vejrforhold. I samspil med kirkens hvidkalkede flader fortælles således også en historie om håndværkets kunst og den industrielle fremstilling, som gør det muligt at bygge den organiske form.

Stueplan_ved_vaabenhus

 
logo