Nyheder
Projekter
Tegnestuen

Det Jødiske Hus

Det Jødiske Hus
Krystalgade 12, København K
For Det Jødiske samfund i Danmark
Opførelsesår: 2010-2011

Det nye jødiske kulturhus er opført i forbindelse med G.F. Hetsch
synagogebygning - som er en enestående  blanding af monumental
klassisk basilika og et historicistisk bygningsværk der rummer ægyptiske
og romerske træk. 
Det nye kulturhus med synagogebygningen som omdrejningspunkt skal
danne baggrund for en bred vifte af kulturelle og sociale tilbud, der ikke
blot retter sig mod den jødiske menighed og vil skabe øget interesse,
vitalitet og åbenhed omkring det jødiske samfund – men vil også for
kvarterets beboere, københavnerne og besøgene kunne indgå som
et nyt kapitel i det moderne byliv.

projekter_exterir_dagsbillede_mt_foto_te_07

Kulturhuset søger med sin placering at integrere sig i en kulturhistorisk
forankret  karréplan og kombinerer moderne arkitektur, et spændende
byrum og den fredede Synagoge og åbner sig således mod
offentligheden i form af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Bygherren ønskede et hus der kan rumme forskellige mødeaktiviteter,
cafe, sekretariat, bibliotek, arkiv, administration samt to gæsteboliger.
I alt 1450 m2

projekter_exterir_dagsbillede_mt_foto_te_09

Fra Krystalgade er der adgang til kulturhuset, dels gennem Synagogens
portrum, dels gennem gårdrummet.

Materialeholdingen referer både til synagogebygningen og til den
nordiske modernisme. Stueplanets facader er behandlet med indfarvet
puds i rødbrun farve, og de øverste tre etager er opført med søjle i gule
kulbrændte teglsten med synlige etageadskillelser i glatstøbt beton.
Álle tagflader er dækket med sedum beplantning.

projekter_exterir_dagsbillede_mt_foto_te_10

Indvendigt er der sorte granitgulve, lyse bambusgulve og rød linoleum på
trapper og kontorer. Alle nedhængte lofter er beklædt med træbeton i lys
fin natur. Brug af kunststofmaterialer er minimeret til et minimum.

Konstruktivt består facaderne af højisolerede betonsandwichelementer
med indstøbte gule teglskaller og etagedæk udført som huldækelementer.
Vinduesåbninger og pilastre danner etagevis et rytmisk varieret forløb med
reference til synagogebygningens øverste stokværk.

Energimæssigt er kulturhuset opført som lavenergiklasse 1 byggeri med
tilskud fra et jordvarmeanlæg udført med 3 lodrette boringer på hver
160 meter som året rundt tilfører energi til både kulturhus og
synagogebygning.

projekter_exterir_dagsbillede_mt_foto_te_11


projekter_exterir_dagsbillede_mt_foto_te_12


projekter_mt_interir_foto_te_01


projekter_mt_mbleret_interir_foto_te_01


projekter_mt_mbleret_interir_foto_te_02


projekter_mt_mbleret_interir_foto_te_03 
logo