Nyheder
Projekter
Tegnestuen

Nyt Kirkegårdshegn

B&H har til byrumsprojektet Den Grønne Forbindelse på Amager tegnet et nyt kirkergårdshegn omkring Sundby kirkegård .

Ideen er for det første at det nye hegn skal danne en visuelt spændende overgang mellem kirkegård og Den Grønne Forbindelse, og for det andet at det gerne må skabe en oplevelsesrig baggrund for aktiviterne i det nye byrum. Hegnet har vi derfor udformet med proportioner, i materialer og i farver så det får sit eget monumentale udtryk med horisontale og vertikale bølgende bevægelser. De enkelte hegnsmoduler udføres af ens konkave og konvekse kurver i gulgrøn farve, der som motiv gentages til en lang bølge som monteres på okkerrøde støbejernssøjler der står skiftevis på inderside og yderside. Toppen af støbejernssøjlerne afsluttes med et lampe i poleret rustfrit stål.

Projektet er udført i samarbejde med Peter Holst Arkitektur & Landskab og Bjørn Nørgaard.

Set_fra_pladsen

Set_fra_kirkegaarden 

lampe-mm

isometri_3_kopi

Perspektiv

 
logo