Nyheder
Projekter
Tegnestuen

nyheder

GLUD MUSEUM

"Oprindelsen til fremtiden" en ny museumsbygning.

I vores overvejelser over bygningens placering på området er en række parametre i spil:

1. Den bundne linje som sikre udsynet til kirken.

2. Synlighed fra Gludvej, så huset blive et landemærke for museet.

3. Tilgængelighed for besøgende til huset og fra huset til det nuværende museums område.

4. At sikre et maksimalt landskabeligt punkt, point de vue, så huset spiller sammen med topografien således at huset topografisk, arkitektonisk og betydningsmæssigt er et højdepunkt.

Huset er kvadratisk i sin grundform. Med udgangspunkt i et "lademotiv"er tagrejsningen udført som traditionelt stråtækt tag, med udluftning på toppen udført i glas, dette er husets formelle monumentale udtryk.

Murfladen mod det ekssterende museumsområde øst, består af en lukket "foldet" ornamenteret murflade i tegl, bag dennne er det egentlige i huset udstillingen.

Den ornamenterede murflade fortsætter om hjørnet og rejser sig i fuld højde mod vejen. Bygningen er her skåret af næsten som fuld gavl til tagrygningen gavlen vender mod syd, her er større glasparti, ved særarrangementer kan uset her åbne sig op mod borgerne, og den store hal, som forbinder udstilling, administration og cafeteria, kan bruges som forsamlingshus.

Inde i hallenfortsætter "lademotivet" spær i loftet og to store langsgående mure i stampet jord, "terre pise".

Mod vest og mod nord er bindingsværkmotivet, huset rejser sig i den vestlige ende til 2 etager og falder mod nord til èn etage

Husets proportioner der dels er bestem af funtionerne, dels af den æstetiske form og udtryk, der er tænkt som et manfest, der forener det moderne med traditionen, og dermed den modsætning i vores forståelse af historien, vi er opdraget med  i vores rationelle samfund.

Materialevalgene, tegl, bindingsværk, stråtag, glasarti; stål, kobber, beton,, digitale teknikker er der at diskuere, om vi i et samarbejde mellem traditionelle teknologier og nye teknologier måske har mulige løsninger på nogen af de udfordringer, vi står overfor ressourcemæssigt, klimamæssigt.

En model der kunne blive eksemplarisk. Historien er en rigdom af erfaringer, tidliger tiders visioner, vi rationalister må lære at bruge.

Den overordnede vision er at museets indhold foldes ud i husets arkitektur, fortiden rummer ressourcer nutiden kan bruge og udvikle ind i fremtiden.

 

LandsbyernesHus

GludHallen

Arkitekter:                 Boldsen & Holm Arkitekter MAA

i samarbejde med:    Bjørn Nørgaard, Billedhugger

Opdragsgiver:           Glud Museum

Areal:                        1431 m2

Anlægsbudget:          34,6 mio kr

 

HAARBY KULTURCENTER/NET-BALL

Juni 2015

Haarby skal i fremtiden tænkes på en hel ny måde, hvor de stedspecifikke potentialer som netop findes her skal udnyttes. En 100 år gammel kulturhistorisk villa midt i byens hovedgade er derfor udpeget til de nye rammer for Haarby Kultur Center. En gigantisk high-tech gridstruktur i aluminium omslutter villaen i en konstruktiv poesi  og en ny Teatersalen i stampet jord vil gøre Haarby Kultur Center til et pionerprojekt med den nye-gamle teknologi.

NET-BALL og Teatersalen er udviklet i samarbejde med Peter J. Lassen

Bjørn Nørgaard Professor, Billedhugger og Haarby Lokalråd

 

net-ball1

NET-BALL i Haarby hovedgade

net-ball2

Teatersalen i stampet jord

net-ball3

Teatersalen, interiør

 

Arkitekter:               Boldsen & Holm Arkitekter MAA

Opdragsgiver:         Assens Kommune, Plan og Kultur

Sambejdspartnere: Peter Lassen, Montana, Bjørn Nørgaard, Billedhugger,

                               Haarby Lokalråd, Erhvervsakademiet Lillebælt 

                               Foreningen NET-BALL

Areal:                     725 m2

Anlægsbudget:      19,9 mio kr ekskl. moms

 

Roskilde kapelkrematorium

Roskilde Kapel Krematorium

Ny glasoverdækning i forbindelse med krematoriebygningen

TEST

Arkitekt:  Boldsen & Holm Arkitekter MAA

Landskabsarkitekt Birgitte Fink

Opdragsgiver: Roskilde Domsogn

 

Synagogen

Restaurering af Synagogen går igang

 

Synagogen-indvendig-facaderestaurering

Det Jødiske samfund har bedt Boldsen & Holm udarbejde en forundersøgelse for en hehedsrenovering af Synagogen. Helkedrenoveringen skal omfatte: Indvendig genopretning, energi, klimatilpasning, indeklima, belysning, tilgængelighed og modernisering,

 

Hotel d´Angleterre

DANGLETERRE-RESTAURANT

Hotel d´Angleterre genåbnet efter en omfattende restaurering og renovering. Boldsen & Holm arkitekter har udført detailprojekt og fagtilsyn af reception, restaurant Marchal, lobby og palmehave m.m.

 

Roskilde Domkirke

Roskilde-Domkirke-Kapelgulv

Boldsen & Holm har udført opmåling af Sct. Birgittes kapel i Roskilde Domkirke.

 
logo