Nyheder
Projekter
Tegnestuen

Carlsberg

Forslag til offentlig byrumskonkurrence.

Det aktive og levende byliv på Carlsberg begynder i bygningsmassens indre rum, hvor høj urban tæthed presser bylivet ud i de offentlige byrum præget af diversitet i råderum, udtryk, bygningsmæssige former og materialerigdom.

byrumsplan

Bylivet på Carlsberg skal være som bylivet i spændende kvarterer i København og andre byer præget af mangfoldighed. Den rumlige strategi indeholder derfor en række forskellige byrum diffentieret i skala, funktion og intensitet.

bazar---metro 

Fra Vesterbro kommer vi ind i Bazargaden med dagligvarehandel, supermarkeder, metrostation, m.v. Bazargaden er planlagt til sommer og sol, vinter, regn og blæst - en dynamo for dagligvarehandel ikke bare for Carlsberg´s og Vesterbro´s befolkning. Den har tilstrækkelig mange og forskellige aktiviteter og tilbud til at Københavns øvrige befolkning bliver inspireret og bruger området.

det_urbane_teater_by_night_kopi

Videre til det urbane teater - bytorvet med udendørs og inden-dørs aktiviter 24 timer i døgnet. Scenen i midten er den åbne ramme for udfoldelse og oplevelse af kultur, idræt og bevægelse med både aktører og tilskuere. I og omkring det urbane teater er kunsthal, værksteder, butikker, biografer, musik, dans og teaterscener åbne.

Byparken er råderummmet for det stille, rekreerende, det kulturelle, leg, ophold og bevægelse. Omkring bytorvet er placeret mediatek, værksteder, gallerier, boliger og arbejdspladser.

Bymotiverne tager udgangspunkt i de rumlige og arkitektoniske kvaliteter som i vid udstrækning allerede er tilstede i den eksisterende bygningsmasse.

Det pulserende byliv forplanter sig ud i sidegaderne. Gennem en varieret bystruktur hvor stueplanet er præget af et forgrenet net af aktive iværksættere og mindre erhvervsdrivende. Ovenover blomstrer en boligmasse med en bred vifte af varierede boligformer og lejlighedstyper.

skalaspring

 
logo