Boldsen og Holm Arkitekter

Karlslunde boliger

To ny punkthuse på 12 og 16 etager ved Karlslunde Station under udvikling i samarbejde MTHøjgaard og Greve Boligselskab.

Formålet er at skabe en ressourcebesparende landskabs- og byudvikling med stor variation og en stærk identitet.

I et arkitektonisk enkelt, stringent og kvalitativt udtryk kommer punkthusene på 36 og 48 meter til at fremstå som indbydende og attraktive landmarks i visuel kontakt med landslab og horisont.

KarlundeFraVejen

Set fra Karlslunde Parkvej

KarlslundeSetFraRaadhus

Set fra Greve Rådhus

Arkitekt og landskab: Boldsen & Holm Arkitekter MAA

Ingeniør: Aksel V Jensen

Projektudvikler: MTHøjgaard

 

2014

2014
 

Tegnestuen

FAGLIG PROFIL

Tegnestuens ambition er at skabe levende og velfungerende byggerier, der giver varige og bæredygtige værdier for brugerne og bygherrer, hvor der bliver lagt vægt på et arkitektonisk helhedsgreb.

Boldsen & Holms referencer omfatter hele arkitektfagets faglige bredde fra landskabs- og byplanlægning, bebyggelsesplaner og bygningsrenovering til bolig- og erhversbyggeri samt institutioner til sociale formål.

Vi yder en engageret og personlig rådgivning i tæt dialog med bygherrer, brugere og øvrige samarbejdspartnere, således at byggerierne sikres et højt arkitektonisk niveau, indenfor de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.

Tegnestuen har en bred erfaring inden for alle byggeriets faser og udover skitsering, planlægning og projektering udfører vi fagtilsyn, byggeledelse og totalrådgivning både når det drejer sig om traditionelt organiserede byggeprocesser og nye samarbejdsformer.

Kvalitet- og projektstyring er kernekompetencer som sikrer, at vores projekter udføres i høj kvalitet og vores forretningsgange er veldefinerede og effektive, til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere.
Vi stræber vedvarende efter at skabe værdi og bæredygtig vækst for vores kunder og det samfund vi arbejder i.

Boldsen & Holm arkitekter er stiftet i 1998 som en videreførelse af Jørn Boldsens Tegnestue, der blev oprettet i 1977. Den beskæftiger pt. 6 arkitekter, arkitektstuderende og administrativt personale. Tegnestuen er stiftet som et anpartsselskab med Jesper Holm som indehaver og daglig leder. Hovedparten af medarbejderne har været tilknyttet tegnestuen gennem en længere årrække.

UDMÆRKELSER:

Diplom fra Københavns Københavns Kommune for renovering af Promenadebygningen
MIPIM AWARD for renovering af Dahlerups Pakhus
Diplom fra Københavns Kommune for CBC, Kalkbrænderihavnsgade
Diplom fra Høje Taastrup Kommune for Roskildevej 344
Diplom fra Foreningen til Hovedstaden Forskønnelse for Bispebjerg Bakke (sammen med Bjørn Nørgaard)
Diplom fra Københavns Kommune for Bispebjerg Bakke (sammen med Bjørn Nørgaard)

FAKTA:

Boldsen & Holm Arkitekter MAA  Aps

Sølvgade 5, 1307 København K

CVR nr.: 20924438

Kontaktperson: Jesper Holm, arkitekt maa

Telefon: 3314 1568 Mobil: 20854727

E.mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Revisor: Revidata, Bagsværdvej 92, 2800 Kgs. Lyngby

Bankforbindelse: NORDEA, Vesterbrogade, København V

Forsikringsforhold: TRYG Forsikring A/S, CVR nr. 24260666, Ballerup, Police nr.: 670-4.532.064.489

Dækningssum: Dkk 12.500.000 ved personskade pr forsikring - Dkk 2.500.000 ved ting- og/el tab pr. år

 

Hotel d'Angleterre

Hotel d´Angleterre er genåbnet efter en omfattende renovering. Boldsen & Holm arkitekter har udført detailprojektering og fagtilsyn af Hall, reception, restaurant Marchal, lobby og palmehaven m.m. i stueplan og parterre. En klassisk moderne indretning der går hånd i hånd med nænsom restaurering af de historiske saloner.

Nye overflader og detaljer med røget eg, facetteret glas, Crema Tunesia sten, højglaspoleret stål, venetiansk glas, messing og læder møder gæsterne, således at et nyt og revitaliseret hotel igen kan invitere byen og dens besøgende inden for.

DANGLETERRE-HALL-BAR

DANGLETERRE-RESTAURANT

DANGLETERRE-RESTAURANT-KØKKEN

DANGLETERRE-LOBBY

DANGLETERRE-PALMEHAVEN

DANGLETERRE-LOUIS 16

DANGLETERRE-RECEPTION-HALL

FAKTA:
Sted: Hotel d´Angleterre
Bygherre: Hotel d´Angleterre
Totalentreprenører: E. Pihl & Søn A/S
Samarbejdspartnere: GA Design, London, Space, Copenhagen, C.F. Møller, København, Rambøll, Wicotec Kirkebjerg

 

 

Succesfuldt punkthuskoncept

I B&H´s nye punkthuse med 144 lejligheder i Amalieparken, Vallensbæk er beboerne flyttet ind.

Punkthuskonceptet er resultatet af en designproces, som med udgangspunkt i et rationelt byggesystem med betonsandwichelementer integrerer arkitektoniske og tekniske løsninger i et bæredygtigt energirigtigt design.

Designet er løbende blevet udviklet på baggrund af erfaringer fra over 35.000 opførte kvadratmeter over de sidste 4 år, som med varierende etageantal, lejlighedsstørrelser, typer og indretning vidner om designets store muligheder og fleksibilitet.

I Amalieparken er punkthusene indpasset i en eksisterende landskabshave med en fin gammel beplantning, som det er lykkedes at bevare. Landskabshaven vil i den afsluttende etape få tilføjet et centralt landskabsrum, der skal danne et fælles omdrejningspunkt for hele bebyggelsen; en plads - et torv - en park - en have.

Amalieparken-landskabshave

Amalieparken-punkthus-set-fra-syd

 

Jødisk kultur- og menighedscenter i Krystalgade

Formålet med den overordnede helhedsplan er at integrere såvel et helt nyt moderne kulturhus, byrummet og synagogebygningen i en større kulturhistorisk forankret men også fremadrettet helhedsplan, der kombinerer moderne arkitektur, et spændende byrum med restaurering og åbning for offentligheden af bestående arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Med det nye kulturhus og synagogebygningen som omdrejningspunkt dannes med færdiggørelsen af byrummmet baggrund for en bred vifte af kulturelle og sociale tilbud, der ikke blot retter sig mod den jødiske menighed og vil skabe øget interesse, vitalitet og åbenhed omkring det jødiske samfund – men som også for kvarterets beboere, københavnerne og besøgene fra ind- og udland vil kunne indgå som et nyt kapitel i det moderne byliv.

Luftfoto_5066-156_kopi

Luftfoto_5066-109_kopi

A3_view_fra_haven_kopi

Kultur- og menighedscentret søger med sin placering og udformning dels at friholde synagogebygningens gårdfacade og dels at sikre en tæt sammenhæng. De tre øverste etager er derfor vinklet i forhold til synagogebygningen og stueetagens volumener forholder sig til karreens rette vinkler. Mod ankomsten skyder stueetagen sig ud i byrummet med volumener i varierende længde, bredde og højde indeholdende mødesal, cafe og reception.

Synagogebygningens arkitekt G.F. Hetsch har i 1830 sigtet mod en arkitektur med inspiration fra Ægypten. Det ses bl.a. i det øverste stokværk i et rytmisk forløb af søjler udformet som en serie af små tætsiddende pilastre med mellemrum udfyldt af vinduer. Menighedshuset tager afsæt i dette - et af synagogebygningens mest frapperende træk – udtrykt i et moderne formsprog. Stueplanets facader er pudsede flader i rødlige nuancer med reference til synagogebygningens kvaderpuds.

Husets funktioner:  informationsekretariat, bibliotek, arkiver, mødefaciliteter og en restaurant/café - samt en større sal til 200 pers. I alt ca 1450 m2.

Baggrd_A3_CMYK_kopi

Nordlige_grd2

 

Bispebjerg Bakke

Skulptur som bolig - Bolig som skulptur

i samarbejde med Bjørn Nørgaard, Professor, billedhugger

1. præmie i offentlig projektkonkurrence i 2001

Boligbebyggelsen, der på en og samme tid er et hus og en skulptur. En organisk helhed. Et hus, hvor kunst, arkitektur, håndværk og teknologi smelter sammen i et jævnbyrdigt og ligeværdigt sammenspil. Den organiske form er født af stedets karakter, grundens udstrækning og beliggenhed i Københavns nordvestkvarter med de markante karréstrukturer. Den fri udfoldning af karrémotivet er bestemt af afgrænsningen til det offentlige rum; gaden og det private rum; gården. Ved hjælp af portene drejer husmodulerne i mange vinkler og falder i med landskabet og den ti meter store terrænforskel der er fra den nordlige til den sydlige ende af grunden.

De 135 boliger på ialt 14900 m2 er opført for Håndværkerforeningens Fond og Realdania Fonden med NCC Construction A/S som totalentreprenør (partnering), byggeår 2004-2006.

Landskabsarkitekt Knud W.Ø.Larsen

Ingeniørfirma Grontmi/Carl Bro, projekteringsleder Poul-Erik Haurbeck

Kuben Bygherrerådgivning

 

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

Bispebjerg Bakke - Boldsen & Holm Arkitekter

 
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
  • Image 10

Nyheder
Projekter
Tegnestuen
logo